مرور برچسب

لایف استایل

انواع سبک زندگی : سبک زندگی هایی که مناسب شما هستند

 سبک زندگی، شامل ارزش ها، علایق، عقاید، و رفتارهای فیزیکی، روانی، اجتماعی، و اقتصادی یک فرد، گروه یا جامعه میشود. سبک زندگی در حقیقت شیوه ای است که آنها زندگی را میگذرانند. مردم سراسر دنیا سبک زندگی های متفاوتی دارند، مثلا سبک زندگی سالم یا…