مرور برچسب

لمینت

لمینت دندان مناسب چه کسانی است؟

معمولاً برای کسانی که در زمینه های پزشکی و بخصوص دندانپزشکی اطلاعاتی ندارند سوال هایی از قبیل تفاوت بین لمینت دندان و کامپوزیت دندان مطرح می شود. در برخی موارد حتی این پرسش در خصوص دلیل استفاده از هرکدام از این تکنیک های دندان پزشکی خواهد