مرور برچسب

لنز تماسی

لنز تماسی چیست ؟ بررسی انواع لنز های تماسی

میلیون ها نفر در جهان از لنز های تماسی استفاده می کنند؛در حالی که شاید شما با نگاه اول متوجه نشوید.اگر با این انواع لنز تماسی آشنا نیستید؛میخواهیم این لنزهای ناشناخته را به شما معرفی کنیم. لنز تماسی چیست؟ یک لنز تماسی ؛ لنز باریک و منحنی…