مرور برچسب

مادر عروس

چند نکته آموزشی برای سخنرانی مادر عروس در مراسم عروسی

بیشتر مادران در روز عروسی در حال برگزاری مراسم عروسی هستند، اما هیچ کتاب اخلاقی برای پیگیری و مشاوره در مورد نحوه ارائه سخنرانی یک مادر عروس وجود ندارد. خلاصه زندگی طولانی عشقشان و دانستن اینکه چگونه سخنرانی برای مخاطبان سرگرم کننده است -…