خانه موضوعات ماش

موضوعات: ماش

آموزش نحوه کاشت سبزه عید با ماش برای خانم های خانه دار بصورت کامل

یکی از روش های آماده کردن سبزه برای عید، تهیه سبزه عید با ماش است که در مقابسه با سبزه گندم سرعت رشد کمتری...