خانه موضوعات ماهی قرمز

موضوعات: ماهی قرمز

تشخیص جنسیت ماهی

تشخیص جنسیت ماهی قرمز

  در بعضی موارد مانند ( پرورش و نگه داری ، تولید مثل ، انتخاب اسم و ... ) دانستن جنسیت ماهی از موارد با...
عوض کردن آب تنگ ماهی

عوض کردن آب تنگ ماهی

همانطور که می دانید آب تنگ باید حداقل هفته ای یک بار عوض شود . در مواقعی که آب داخل تنگ کدر شود ،...