مرور برچسب

ماهی قرمز

تشخیص جنسیت ماهی قرمز

در بعضی موارد مانند ( پرورش و نگه داری ، تولید مثل ، انتخاب اسم و ... ) دانستن جنسیت ماهی از موارد با اهمیت می باشد . برای این کار باید به مواردی ( از قبیل رفتار های فیزیکی و ... ) توجه کرد . . برای تشخیص جنسیت ماهی قرمز باید توجه…

عوض کردن آب تنگ ماهی

همانطور که می دانید آب تنگ باید حداقل هفته ای یک بار عوض شود . در مواقعی که آب داخل تنگ کدر شود ، باید آب تنگ را عوض کنید .این کار مزایایی دارد از جمله : از بین رفتن بوی بد و سالم ماندن ماهی . . آبی که برای ظرف موقت استفاده میشود باید حتما…