مرور برچسب

متن غمگین

متن ادبی و شعر در مورد حادثه پلاسکو و فداکاری های فراموش نشدنی آتش نشانان پلاسکو

ساختمان پلاسکو در چهار راه استانبول تهران واقع بود که با سانحه آتش سوزی این ساختمان به طور کامل فروریخت و آتش نشانان زیادی برای مهار این آتش به درجه شهادت رسیدند. فداکاری آتش نشانان پلاسکو را هیچ گاه فراموش نمی کنیم. در این مقاله متن در…