مرور برچسب

متن غمگین

شعر دلتنگی حافظ (اشعار حافظ درباره هجر و فراق و دوری)

شعرهای حافظ در مورد دلتنگی و فراق را در این نوشته بخوانید. اشعار حافظ که مضمون دلتنگی دارند به تفکیک اشعار کوتاه حافظ درباره دلتنگی و اشعار بلند حافظ در مورد دلتنگی تقدیم شما همراهان مینویسم.

متن شهادت حضرت علی علیه السلام (کوتاه، زیبا، شعر، ادبی و رسمی)

متن های زیبا به مناسبت شهادت حضرت علی علیه السلام را در این نوشته بخوانید. متن شهادت امام علی شامل شعر شهادت امام علی، متن تسلیت شهادت امام علی کوتاه، زیبا، رسمی و اداری آورده شده است.