مرور برچسب

متن مذهبی

متن دعای مباهله | متن عربی دعای روز مباهله بهمراه ترجمه فارسی و فایل صوتی

دعای مباهله از جمله اعمال روز مباهله است که برای حاجت روایی نیز سفارش شده است. در این مطلب می توانید از متن دعای مباهله بهمراه ترجمه فارسی و فایل صوتی دعای مباهله استفاده کنید.