خانه موضوعات متن های عاشقانه

موضوعات: متن های عاشقانه

فقط برای تو مینویسم

فقط برای عشقم مینویسم

فقط برای تو مینویسم عشق را من با تو شناختم . مجموعه از متن های عاشقانه برای تو نوشتم . فقط برای تو مینویسم از...