خانه موضوعات محصولات کشاورزی

موضوعات: محصولات کشاورزی

چگونه محصولات تراریخته را تشخیص دهیم؟

چگونه محصولات تراریخته را تشخیص دهیم؟ + محصولات تراریخته در ایران و بازار جهانی

محصولات به این دلیل تراریز می شوند که در برابر آفت ها،بیماری ها و ... مقاوم شوند و میزان تولید محصولات بالا رود. محصولات...