مرور برچسب

مرده

تعبیر خواب بغل کردن مرده (گریه کردن و صحبت کردن مرده)

احتمال دارد شما یک فردی را که مرده است در خواب خود ببینید که او را در آغوش گرفته اید، دیدن بغل کردن مرده در خواب تعابیر مختلفی دارد. معبران بغل کردن مرده را در خواب به روایت های گوناگون تعبیر کرده اند، که در این پست تعبیر خواب بغل کردن مرده…

تعبیر خواب مرده ای که دوباره بمیرد چیست؟

اغلب افراد به طور معمول در بیشتر اوقات خواب خود در حال رویا بینی هستند و در میان آنان عده ی زیادی هستند که به تعبیر خواب اعتقاد دارند و یکی از دغدغه های همیشگی آنان بعد از رویا بینی، جست و جوی تعبیر آن می‌باشد. در این میان برخی رویا و یا…