خانه موضوعات مرفین

موضوعات: مرفین

بررسی خطرات مرفین برای سلامتی و عوارض مصرف بیش از حد و اعتیاد به مرفین

مرفین نوعی مسکن قوی است که مهم ترین ماده تشکیل دهنده آن تریاک است. تاریخچه تولید مرفین به سال 1804 برمی گردد. مخترع مرفین...
راه های منفی شدن تست اعتیاد کدام ها هستند؟

فوت و فن هایی برای منفی شدن تست اعتیاد و مشخص نشدن میزان مرفین بدن

چگونه می توان تست اعتیاد را دور زد؟ امروزه تست اعتیاد نسبت به گذشته بسیار دقیق تر انجام می شود و مسئولان انجام تست...