خانه موضوعات مرورگر کروم

موضوعات: مرورگر کروم

نمایش لینک در گوگل کروم

حل مشکل نشان دادن یو آر ال (url) کامل در مرورگر کروم

بعد از آپدیت اخیر کروم یور آر ال ها یا همون پیوند های داخل مرورگر فقط اسم سایت رو نمایش میدهد و برای دیدن...