خانه موضوعات مرگ دوست

موضوعات: مرگ دوست

کمک به فرد داغدیده

چگونه به فردی که عزیزی را از دست داده است، کمک کنیم؟ (دلداری و کمک به فرد داغدیده)

اکثریت مردم مرگ را به عنوان اتفاقی منفی میبینند،چرا که به از دست رفتن عزیزانشان منجر میشود.من هم بار ها تجربه رنجِ از دست...