مرور برچسب

مرگ دوست

چگونه به فردی که عزیزی را از دست داده است، کمک کنیم؟ (دلداری و کمک به فرد داغدیده)

اکثریت مردم مرگ را به عنوان اتفاقی منفی میبینند،چرا که به از دست رفتن عزیزانشان منجر میشود.من هم بار ها تجربه رنجِ از دست دادن فردی را داشته ام و اصلا هم آسان نیست. رنج از دست دادن پدر بزرگم و مادر بزرگم،سگم و اعضای خانواده ام را داشته…