خانه موضوعات مشاغل

موضوعات: مشاغل

آموزش ثبت نام در سامانه اصناف و صنایع وزارت بهداشت

آموزش ثبت نام در سامانه اصناف و صنایع وزارت بهداشت برای بازگشایی واحدهای صنفی

شروع به کار اصناف مشروط به ثبت نام در سامانه سلامت می باشد. این سامانه توسط وزارت بهداشت و با هدف حمایت از فعالیت...