مرور برچسب

مشاوره ازدواج

چرا از ازدواج می ترسیم؟ دلایل ترس از ازدواج در مردان و زنان و راه های غلبه بر آن

چرا از ازدواج می ترسیم؟ دلایل ترس از ازدواج در زنان و مردان چیست؟ وقتی با عده ای که شرایط ازدواج را دارند اما از آن فرار می کنند صحبت می کنیم و دلیل آن را می پرسیم گاهی با این پاسخ روبرو می شویم که از ازدواج می ترسم و ترس از ازدواج را دلیل…