مرور برچسب

معینی کرمانشاهی

متن شعر عجب صبری خدا دارد اگر من جای او بودم+دکلمه شاعر

در این مطلب متن شعر عجب صبری خدا دارد اگر من جای او بودم... را که استاد رحیم معینی کرمانشاهی سروده شده است را با نام "شعر صبر خدا" را خدمت شما ارائه خواهیم داد. امید است روزی فرا برسد که دیگر انسانها به هم نوعان خود ظلم نکنن و بساط بی…