مرور برچسب

مقاله مدل

مد و فشن : مد کلاسیک در برابر مد مدرن

یکی از خوانندگان اخیراً سؤال کرده است ، چه کسی تصمیم می گیرد که مد چه باشد؟ پاسخ به این سؤال ساده است: ما خودمان تصمیم می گیریم که مد چه باشد. به عنوان مصرف کننده ، ما تعیین می کنیم که یک استایل را میپذیریم یا خیر. اگر ما یک طرح…