مرور برچسب

مقاله کامپیوتر

تاثیر فناوری در بهداشت و درمان

تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در سلامت امروزه فناوری هر جنبه ای از جامعه مدرن را تحت تاثیر قرار می دهد. در حقیقت یک صنعت وجود ندارد که توسط انقلاب سلامت فن آوری تحت تاثیر قرار نگرفته باشد. این که آیا ما در مورد حمل و نقل،…

ایمیل چیست ؟

تعریف ایمیل یکی از کاربردهای اینترنت فرستادن و دریافت نامه‌های الکترونیک است؛ نامه الکترونیکی پرونده‌ای است که از طریق شبکه اینترنت برای مخاطبی که دارای رایانشانی است ، فرستاده می‌شود . E-mail یا پست الکترونیک به نامه‌ای دیجیتالی گفته…