خانه موضوعات مقاله کامپیوتر

موضوعات: مقاله کامپیوتر

علم و فناوری

تاثیر فناوری در بهداشت و درمان

تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در سلامت امروزه فناوری هر جنبه ای از جامعه مدرن را تحت تاثیر قرار می دهد. در حقیقت یک صنعت...
ایمیل

ایمیل چیست ؟

تعریف ایمیل یکی از کاربردهای اینترنت فرستادن و دریافت نامه‌های الکترونیک است؛ نامه الکترونیکی پرونده‌ای است که از طریق شبکه اینترنت برای مخاطبی که دارای...