خانه موضوعات مقتل

موضوعات: مقتل

معرفی کتاب لهوف

معرفی کتاب لهوف، مقتلی معتبر درباره روز عاشورا و وقایع قبل و بعد از آن

با معرفی کتاب لهوف اثر معروف ابولقاسم رضی الدین علی بن موسی (سید بن طاووس) با شما هستیم. لهوف یکی از کتاب های معتبر...
معرفی کتاب های معتبری که درباره وقایع عاشورا نوشته شده اند

معرفی کتاب های معتبری که درباره وقایع عاشورا نوشته شده اند

درباره عاشورا روایت های مختلفی شنیده می شود که با وجود اشتراک در اصل موضوع جزئیات آن ها با یکدیگر متفاوت است. اگر به...