مرور برچسب

منطق

ذهن شما منطقی است یا احساسی؟

فرد عاقل به هر دو احتیاج دارد.بهتر است که منطقی باشیم یا احساسی؟روانشناسان اعتقاد دارند که فرد عاقل به هر دو نیاز دارد. باید متوجه شوید ذهن عاقل شما چطور احساسات و دلایل را با هم ادغام می‌کند و چطور باید آن را در زندگی روزانه تان فعال…