خانه موضوعات مهارت آگاهی

موضوعات: مهارت آگاهی

منظور از ویژگی های انتسابی و اکتسابی چیست

منظور از ویژگی های انتسابی و اکتسابی چیست؟

در پست آموزش فن بیان و نحوه تاثیرگذاری بر روی مردم به مجموعه ای از ویژگی ها اشاره کردیم که افراد باید داشته باشند...
راه های تقویت خودکنترلی

راه های تقویت خودکنترلی برای داشتن زندگی بهتر

تقویت خودکنترلی همواره یکی از مسائل مورد توجه روانشناسان حوزه های مختلف و یکی از مسائل مهمی که مراجعان به کلینیک های روانشناسی با...
مهارت های زندگی

مهارت زندگی، همه آنچه که برای زندگی بهتر باید داشته باشیم

مهارت های زندگی چه هستند و چه کمکی به افراد می کنند؟ مهارت زندگی یکسری تمرین های رفتاری هستند که باعث می شوند فرد...
پنج روش برای بالا بردن مهارت های آگاهی محیطی

پنج روش برای بالا بردن مهارت های آگاهی محیطی

آخر شب است و شما می خواهید راه خود را در تاریکی به سوی خانه ی خود پیدا کنید اما هیچ ایده ای از...