مرور برچسب

مهریه

بررسی شرایط و راه های طلاق دادن زن بدون مهریه بصورت قانونی

مهریه مالی است که مرد پس از وقوع عقد ملزم به پرداخت آن می شود و حق قانونی زن است که هر لحظه می تواند درخواست کند که مهریه خود را دریافت نماید. اما شرایطی و قوانینی وجود دارد که اگر برقرار باشد حق وصول مهریه را از زن صلب می کند و می توان زن…