خانه موضوعات موس

موضوعات: موس

بررسی حساسیت موس (Dpi) بر روی PC

بررسی حساسیت موس (Dpi) بر روی کامپیوتر ویندوز

این مقاله به شما می آموزد که چگونه تنظیمات حساسیت موس را در ویندوز یا پیدا کنید. 1) نوار جستجوی ویندوز را باز کنید. 2) ماوس را در نوار...