مرور برچسب

موهای زائد

عوارض لیزر موهای زائد بدن؛ از واقعیت تا شایعه

در این مقاله به برخی از مهمترین مضرات لیزر موهای زائد بدن شامل عوارض شایع و عوارض نادر لیزر موهای زائد بدن اشاره شده است. همچنین به برخی باورهای غلط در مورد لیزر مانند اثر لیزر بر باروری و سرطان پوست اشاره شده است.

موهای زائد کاربرد دارند. از تراشیدن آن ها دست بردارید!

من احتمالا باید اعلام جنگ علیه موهای زائد را کنار بگذارم! در دهه گذشته میزان  زمان ، انرژی ، پول و هیجانی که هر دو جنس برای از بین بردن هر مو از دستگاه تناسلی شان صرف می کند نجومی است. در صنعت رفع موهای دستگاه تناسلی ، تعداد  متخصصان…