مرور برچسب

موی فر

۱۱ نکته و ترفند مراقبت از موی فر

دختر مو فرفری عزیز، تو تقریباً همیشه مورد توجه هستی، اینگونه نیست؟ در حالی که همه تعریف ها و تمجیدها برای داشت ظاهری منحصر به فرد متوجه یه فرد مو فرفری است اما مراقبت از آن نیز کار دشواری می باشد. ما به خوبی می دانیم که موی فر شما چقدر خشک،…