مرور برچسب

مکه

چرا به کعبه خانه خدا می گویند؟

کعبه بنایی است درمسجدالحرام شهر مکه که در دین اسلام جایگاه خاصی دارد و برای تمام مسلمین حریم امن الهی محسوب می شود. برخی روایات اشاره دارد که محل کنونی کعبه اولین جایی بود هنگام سربراوردن خشکی ها که نمایان شد. همه مسلمین به اتفاق به سمت…

تعبیر خواب از مکه برگشتن دیگری یا خود (برگشتن از حج)

در پست قبلی تعبیر خواب زیارت خانه خدا را برای شما شرح دادیم. حال اگر در خواب ببینید که خودتان یا دیگری پس از زیارت خانه خدا در حال بازگشت از مکه هستید تعبیرش چیست؟ تعبیر بازگشت از مکه و زیارت خانه خدا به طور کلی رهایی از مشکلات و ایمن شدن…