مرور برچسب

نقره

چرا ظروف نقره ای پس از مدتی کدر و سیاه میشوند؟

با توجه به اینکه نقره فلزی بسیار نرم است برای افزایش کارایی آن، مقادیر اندکی از فلزات دیگر رابا آن ترکیب می کنند. در گذشته پول بسیاری از کشورها با نقره ساخته می شد. اکنون اشخاصی که علاقه مند به اشیای نقره ای هستند، اغلب از کدر شدن، یا سیاه…