خانه موضوعات نورپردازی

موضوعات: نورپردازی

در صورت نیاز، منابع نور بیشتری را اضافه کنید

آموزش اضافه کردن اثر نورپردازی در فتوشاپ

نورپردازی می تواند به تمرکز بیشتری بر روی عکس کمک کند. یکی از روش هایی که درس مشترک در دوره های عکاسی است، نورپردازی ساده...