خانه موضوعات نور خورشید

موضوعات: نور خورشید

اضافه کردن نور خورشید به عکس در فتوشاپ

آموزش اضافه کردن نور خورشید به عکس در فتوشاپ

مراحل اضافه کردن نور خورشید به عکس در فتوشاپ 1) برنامه فتوشاپ و تصویری که نیاز به نور خورشید دارد را باز کنید. 2) منطقه ای را که...