مرور برچسب

نور خورشید

توضیح خورشید گرفتگی برای کودکان

خورشید گرفتگی وقتی اتفاق می افتد که ماه بین زمین و خورشید حرکت کند. وقتیکه این اتفاق می افتد، ماه کم کم جلوی نور خورشید را می گیرد. بهتر است بگوییم اگر خورشید و ماه به طور کامل در آسمان صف بکشند، ما آن را یک خورشید گرفتگی کامل می نامیم.…

آموزش اضافه کردن نور خورشید به عکس در فتوشاپ

مراحل اضافه کردن نور خورشید به عکس در فتوشاپ 1) برنامه فتوشاپ و تصویری که نیاز به نور خورشید دارد را باز کنید. 2) منطقه ای را که می خواهید نور خورشید را قبل از شروع به کار بیاورید شناسایی کنید. آیا می خواهید همه چیز را روشن…