مرور برچسب

نگهداری از کامپیوتر

نحوه نگهداری از کامپیوترها در اماکن اداری

در حال حاضر بسیاری از مدارس ، اداره ها ، کتابخانه های عمومی ، هتل ها و آموزشگاه های کامپیوتر دارای تعدادی سیستم کامپیوتر رومیزی هستند که جهت حفظ امنیت ، استفاده بهینه از این سیستم ها و همچنین افزایش طول عمرشان باید تمهیداتی را جهت نگهداری…