خانه موضوعات همزاد پنداری

موضوعات: همزاد پنداری

تعریف همزاد پنداری

تعریف همزاد پنداری یا همان هم ذات پنداری

هم‌ذات‌پنداری اصطلاحی در روانکاوی است که بیشتر از نوشته‌های زیگموند فروید ریشه می‌گیرد؛ فروید اصطلاح هم‌ذات‌پنداری را به دو شیوه به‌کار می‌برد: یکی از آن‌ها...