خانه موضوعات هیتلر

موضوعات: هیتلر

معرفی کتاب نبرد من

معرفی کتاب نبرد من کتابی که هیتلر آن را در زندان نوشت

در این نوشته با معرفی کتاب نبرد من (My Struggle) (به آلمانی: Mein Kampf) کتابی که به زبان آلمانی و توسط هیتلر(Adolf Hitler) نوشته...