خانه موضوعات وام

موضوعات: وام

وام ازدواج

شرایط وام ازدواج ۱۵ میلیونی سال ۹۷

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در خصوص وام 15 میلیونی ازدواج گقت و شرط پرداخت آن را منوط به مسئله ای...