مرور برچسب

وایتکس

آیا خوردن وایتکس باعث مرگ می شود ؟

نه، خوردن وایتکس به طور معمول باعث مرگ نمی‌شود. وایتکس (Whitex) یک نوع محلول ضدعفونی‌کننده است که حاوی مواد شیمیایی مختلف مانند هیدروژن پراکسید و سدیم هیپوکلریت است. اگر وایتکس به طور صحیح استفاده شود و مقادیر معقولی مصرف شود، عموماً ایمن