مرور برچسب

ورود به ویندوز بدون پسورد

نحوه ورود به ویندوز بدون نیاز به پسورد و با دور زدن صفحه قفل (لاک اسکرین)

اگر می خواهید ورود به ویندوز یا پسورد صفحه قفل (لاک اسکرین) را بردارید، جای درستی آمده اید. وقتی کاربران برای نصب اپلیکیشن ها وارد حساب مایکروسافت خود می شوند، ویندوز به طور خودکار از آن پسورد برای ورود به کامپیوتر شخصی استفاده می کند. در…