مرور برچسب

وسواس

ازدواج با فرد وسواس فکری (OCD) چگونه خواهد بود؟

اگر به وسواس مبتلا هستید یا می خواهید بدانید که ازدواج با فرد وسواس فکری چگونه خواهد بود، باید بدانید که علائم شما غالباً در برقراری و حفظ روابط عاشقانه شدت می گیرد. در واقع بسیاری از افراد وسواسی مجرد هستند و افرادی که در یک رابطه هستند و…