مرور برچسب

وضعیت خوابیدن

فواید خوابیدن به پهلوی چپ که ممکن است ندانید!

وضعیت خوابیدن اغلب در راحتی موثر است. اما در برخی از موارد، وضعیت خوابیدن ممکن است برای سلامتی نیز اهمیت داشته باشد. اما کدام بهتر است؟ خواب به پهلوی چپ یا راست؟ خوابیدن به پهلوی چپ بدن اغلب برای زنان باردار و همچنین افراد دارای بیماری‌های…