خانه موضوعات وکیل طلاق

موضوعات: وکیل طلاق

نفقه

نفقه چیست ؟ | آیا من می توانم نفقه دریافت نمایم؟

معنی نفقه نفقه یا حمایت مالی از همسر، مبلغ پرداختی است که توسط یکی زوجین به دیگری پرداخت می شود که مطابق با توافقنامه یا...