خانه موضوعات پسورد فراموش شده

موضوعات: پسورد فراموش شده

چگونه پسورد ویندوز ۱۰ را بازیابی کنیم؟

آیا حساب ویندوز شما قفل شده و کار نمی کند؟علاوه بر آن پسورد را به یاد نمی آورید؟خب اگر صادق باشیم؛حالت بسیار بدی اتفاق...