مرور برچسب

پوزیشن خواب

بهترین پوزیشن و حالت خوابیدن برای کاهش کمر درد و خروپف کردن

حالت قرارگیری بدن درخواب ممکن است کیفیت خواب شما را به بالا ترین سطح برساند . در این تصویر نحوه صحیح خوابیدن نمایش داده شده است. حالت خواب شما به انتخاب نوع تشک و بالشی که استفاده میکنید بستگی دارد.افراد در سه دسته قرار میگیرند: آنهایی…