مرور برچسب

پوشاک

لیست برندهای معتبر و محبوب تولیدکننده پوشاک ایرانی

هرچند صنعت پوشاک ایران جایگاه خوبی در میان تولیدات پوشاک جهانی ندارد، در عرصه تولید و تامین نیازهای داخلی کشور عملکرد بسیار خوبی داشته است. به طوری که در حدود 40 تا 60 درصد از نیاز پوشاک در ایران، از طریق تولیدات داخلی تامین می‌شود.