خانه موضوعات پیام رسان گپ

موضوعات: پیام رسان گپ

روش حذف اکانت پیام رسان گپ (gap)

روش حذف اکانت گپ (Gap)، چگونه در پیام رسان گپ دیلیت اکانت کنیم؟

پیام رسان گپ یکی از پیام رسان های ایرانی است که امکاناتی شبیه به برنامه های پیام رسان خارجی دارد. اگر در گپ یک...