مرور برچسب

چرخاندن صفحه نمایش

پنج روش چرخاندن صفحه نمایش ویندوز

بسته به فعالیت هایی که با کامپیوتر خود انجام می دهید، مشخص خواهد کرد که آیا تنظیمات فعلی قابل قبول برای چرخاندن صفحه نمایش هستند یا نه. گاهی اوقات، نمای افقی آنچه شما انتظار دارید را در اختیارتان قرار نمی دهد. خبر خوب این است که روش های…