مرور برچسب

چیتگر

از نظر موقعیت جغرافیایی، پروژه رحمت ۳ در چه منطقه ای قرار دارد ؟

یکی از مناطق پرطرفدار تهران، منطقه 22 است زیرا امکانات رفاهی و تفریحی متعددی را داراست که پتانسیل رشد را در آینده ای نه چندان دور را دارد. همه این موارد سبب شده است که ساخت و سازهای تجاری مختلفی در این منطقه انجام شود که یکی از پروژه های…