مرور برچسب

کاندوم

مشکلات استفاده از کاندوم وقتی زن نمیخواهد از کاندوم استفاده کند

کاندوم اغلب بهترین راه برای امن کردن یک رابطه جنسی است. متاسفانه همه مایل به استفاده از کاندوم نیستند‌. اکثر افراد فکر میکنند در یک زوج همیشه مردها مخالف استفاده از کاندوم هستند‌. اما حقیقت چیز دیگری است. اغلب زن است که میگوید رابطه جنسی با…