خانه موضوعات کاندوم

موضوعات: کاندوم

مشکلات استفاده از کاندوم

مشکلات استفاده از کاندوم وقتی زن نمیخواهد از کاندوم استفاده کند

کاندوم اغلب بهترین راه برای امن کردن یک رابطه جنسی است. متاسفانه همه مایل به استفاده از کاندوم نیستند‌. اکثر افراد فکر میکنند در...