مرور برچسب

کبوتر

جلد کردن کبوتر | جلد کردن پرنده

جلد کردن کبوتر جلد کردن پرنده یعنی آموزش دادن پرنده برای ساختن خانه غذا خوردن و ... برای شروع کردن این کار باید سعی کنید به صورت دستی به پرنده خود غذا دهید اینکار رام بودن پرنده را نشان می دهد . ترجیحا قفس را در جایی قرار دهید تا…