خانه موضوعات کبوتر

موضوعات: کبوتر

پرواز دادن پرنده

جلد کردن کبوتر | جلد کردن پرنده

جلد کردن کبوتر جلد کردن پرنده یعنی آموزش دادن پرنده برای ساختن خانه غذا خوردن و ... برای شروع کردن این کار باید سعی کنید...