خانه موضوعات کتاب و کتابخوانی

موضوعات: کتاب و کتابخوانی

نماد شخصیت های داستان شازده کوچولو

هر کدام از شخصیت های داستان شازده کوچولو نماد چه چیزی هستند؟

کتاب شازده کوچولو، کتابی است با نکات خیلی عمیق و فراوان که اثر آنتوان دو سنت اگزوپری می باشد. بیان این کتاب بسیار روان...
ایده و استایل عکاسی با کتاب

ایده برای عکاسی هنگام درس خواندن با کتاب و جزوه (استایل عکس با کتاب)

در ایام قرنطینه کرونا که فعالیت مدارس، دانشگاه ها و مراکز آموزشی به صورت مجازی است و از طرفی فرصت بیرون رفتن کمتر پیش...
مهمترین فواید کتاب خواندن برای زندگی چیست؟

مهمترین فواید کتاب خواندن برای زندگی چیست؟

با اینکه در رسانا ها و مراکز آموزشی بسیار بر خواندن کتاب و مطالعه تاکید می شود اما هنوزم افراد بسیاری از تاثیرات و...