مرور برچسب

کربوهیدرات

چه مواد غذایی کربوهیدرات دارند (غذاهای حاوی کربوهیدرات بالا)

کربوهیدراتها فراوان ترین و گسترده ترین مواد آلی موجود در طبیعت و جزء ضروری همه موجودات زنده هستند. کربوهیدراتها توسط گیاهان سبز از دی اکسید کربن و آب در طی فرآیند فتوسنتز تشکیل می شوند. کربوهیدراتها به عنوان منابع انرژی و به عنوان اجزای…

بهترین زمان برای خوردن چربی ها، کربوهیدرات ها و پروتئین ها

این که در طول روز زمانی را به کسب مواد غذایی مقوی اختصاص دهید برای سلامت بدن شما بسیار موثر است، اما پیش از آن باید از زمان خوردن هرچیز آگاهی داشته باشید. این امر به شما کمک می کند تا در محل کار ، در کار های روزانه و در شرایط گوناگون ، از…