مرور برچسب

کربوهیدرات

بهترین زمان برای خوردن چربی ها، کربوهیدرات ها و پروتئین ها

این که در طول روز زمانی را به کسب مواد غذایی مقوی اختصاص دهید برای سلامت بدن شما بسیار موثر است، اما پیش از آن باید از زمان خوردن هرچیز آگاهی داشته باشید. این امر به شما کمک می کند تا در محل کار ، در کار های روزانه و در شرایط گوناگون ، از…