مرور برچسب

کشتی

تاریخچه ای درباره ناو های هواپیمابر

ناو هواپیمابر یک کشتی جنگی با ارزش و بسیار مهم در نیرو های دریایی امروزیست،اما این ناو قول آسا از کجا آمده ؟ متاسفانه ناو هواپیمابر هیچ تعریف دقیقی ندارد اما یکی از بهترین تعریف ها : یک کشتی جنگی که قابلیت حمل انواع هواگردها برای شناسی…